banner_brutig_fankel
banner_vanwoustr_1160x420
Rijangst begeleiding in de praktijk 2019-01-23T14:41:00+00:00

Rijangst begeleiding in de praktijk

Stopmijnrijangst.nl richt zich op de rijangst begeleiding van motorrijders en automobilisten met rijangst en verkeerstrauma’s met als doel om vrij(er) van angst aan het verkeer deel te nemen.

Voordat de begeleiding begint is er altijd een intakegesprek. Voor het intake gesprek wordt alle tijd uitgetrokken. In dit gesprek wordt ingegaan op jouw (mate van) angst, de oorzaken en de gevolgen. Ook wordt aandacht besteed aan persoonlijke wensen en beperkingen en krijg je alle tijd om vragen te stellen. Aansluitend wordt er een plan van aanpak doorgesproken.

Waar dit gewenst is of later duidelijk wordt, vindt samenwerking met psychologen plaats. Bijvoorbeeld wanneer uit het intakegesprek naar voren komt dat extra ondersteuning nodig is. Daarbij staat het je vanzelfsprekend vrij om jouw eigen behandelaar te kiezen.

rijangstbegeleidingDe rijangst begeleiding is altijd 1 op 1 en gebeurt door middel van gesprekken én praktische begeleiding tijdens het motor- of autorijden. Je rijdt daarbij op jouw eigen vertrouwde motor of motorscooter of in je eigen auto. Door middel van kleine stappen leer je jouw angst te overwinnen. Vanzelfsprekend is het doel dat je aan het einde van het traject geheel zelfstandig en zonder angst durft te rijden en het plezier in het rijden weer terug vindt.
Tijdens het begeleidingstraject kan het voorkomen dat je huiswerkopdrachten mee krijgt. Deze opdrachten steunen je verder in dit traject. Ondersteuning via telefoon, e-mail of whatsapp is tijdens het gehele begeleidingstraject eveneens mogelijk. Wanneer het begeleidingstraject is afgerond wordt in het kader van nazorg nog steeds contact met je gehouden . Dit om het angstvrije te laten inklinken en ter voorkoming dat er een terugval optreedt.

Het behandelplan met de daarbij behorende kosten worden vastgelegd in een offerte. Het is vrijwel onmogelijk om vooraf aan te geven hoeveel uur begeleiding er nodig is om van je rijangst af te komen. Iedere situatie en persoon is namelijk uniek en het hangt voornamelijk af van jouw eigen situatie, voortgang en je wens om vlot dan wel rustig het proces te door lopen. Klik hier voor onze prijzen.

Ook rijangst begeleiding in het buitenland is mogelijk. Denk hierbij aan het rijden in tunnels, het rijden van bochten in bergen, het rijden langs hellingen in de bergen en het rijden over hoge bruggen.

Als rijangstcoach is Stopmijnrijangst aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Rijangstcoaches. De door hen opgestelde beroepscode is door mij aanvaard en ondertekend. In deze beroepscode is een klachtenregeling opgenomen. Voor jou is dit dus een zekerheid dat er integer met jouw situatie en jouw gegevens wordt omgegaan.

Stopmijnrijangst is geen rijschool.

Heb je geen rijangst maar mis je tijdens het rijden op de motor of in de auto bepaalde vaardigheden of wil je juist bepaalde vaardigheden beter leren beheersen, klik dan op deze link en neem een kijkje op de website van Verkeerstraining Nederland. Hier vindt je alle informatie m.b.t. voortgezette rijopleidingen.